Category Archives: Wydarzenia

Dotacja z Unii dla Q4Net

Data:
Nasza firma ponownie otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Tym razem środki unijne będą przeznaczone na rozwój oferty Q4Net poprzez zastosowanie innowacji procesowych i produktowych w działalności spółki. Okres realizacji projektu: 03.10.2016 – 31.07.2017 Numer projektu: RPDS-01-05-01-02-0015/16 Cel główny projektu: rozwój usług w ofercie Q4Net sp. z o. o. poprzez zwiększenie zastosowania innowacji w...
więcej

Pozytywny audit ISO 9001:2008

Data:
Po raz kolejny w Q4Net miał miejsce audit w nadzorze Systemu Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001:2008. Tak jak w pozostałych latach audit przeszliśmy pozytywnie. Otrzymany certyfikat potwierdza, że Q4Net jest wiarygodną firmą działająca w zorganizowany sposób co gwarantuje klientom najwyższą jakość oferowanych usług. Audit obejmował wybrane działy projektowania,...
więcej

Prezentacja Q4Net na Kongresie Smart City Wrocław

Data:
W zeszłym tygodniu Marek Tomaszewski Dyrektor Działu Rozwiązań Sieciowych Q4Net  zgromadził tłumy kongresowiczów #SmartCity Wrocław podczas swojej prelekcji: "Zmiana, wcale nie taka straszna" - dotyczącej jak szybko zmienia się obecnie świat IT w bardzo szerokim ujęciu – zarówno dla aplikacji i usług, ale też tego co za nimi...
więcej