Zrealizowane projekty UE

Zrealizowane projekty UE

Oprogramowanie “QTELE”

Oprogramowanie "QTELE" wspierające integrację systemów ERP z systemami VoIPQTELE jest autorskim rozwiązaniem firmy Q4Net wykonanym przy znaczącym udziale środków z UE, integrującym systemy zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP z systemami teleinformatycznymi w technologii VoIP.

System QTELE optymalizuje i ułatwia zarządzanie wybranymi systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie.

Bardzo dobra komunikacja wewnątrz firmy jest obecnie kluczowym składnikiem budowania jej sukcesu biznesowego i zwiększenia konkurencyjności na rynku. Wysoka jakość komunikacji zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec zmian.QTELE - Ulotka

Centrum monitoringu

Centrum monitoringuCentrum Monitoringu IT jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie tego typu usługami szerokiego spektrum klientów.

Centrum znacznie poszerza możliwości serwisowe firmy Q4Net o całodobowe, proaktywne zarządzanie infrastrukturą IT.

Centrum Monitoringu IT oferuje monitorowanie dostępności i wydajności usług, oraz urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT klienta.

Centrum Monitoringu - Ulotka

Centrum działa przez całą dobę rejestrując i diagnozując zdarzenia, a w konsekwencji powiadamiając klienta o wszelkich awariach.

Laboratorium Technik Transmisji Danych “LaTeTraDa”

LaTeTraDa – Systemy pamięci masowej rozwijają się bardzo dynamicznie. Oprócz naturalnego wzrostu ich pojemności, rozbudowywana jest także infrastruktura – zarówno sieciowa, jak i wirtualna.
Ostatnie lata doprowadziły do wielkiego przyrostu ilości informacji przetwarzanych we wszystkich sektorach gospodarki. Powoduje to ogromny wzrost zapotrzebowania na masowe pamięci danych dostępne online dla dużej liczby użytkowników. LaTeTraDa jest odpowiedzią na potrzeby związane z tym obszarem IT. LaTeTraDa - Ulotka