Monthly Archives: kwiecień 2010

Nowe inżynierskie specjalizacje CISCO w Q4net

Data:
W pierwszym kwartale 2010 roku, kolejnych dwóch naszych inżynierów uzyskało drugi stopień specjalizacji Cisco – CCNP (Cisco Certified Network Professional). Certyfikat CCNP potwierdza bardzo wysokie umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania średnimi i dużymi sieciami komputerowymi. Specjalizacja CCNP poświadcza uzyskanie kompetencji wymaganych do optymalnego zarządzania routerami i przełącznikami pracującymi w sieci oraz umiejętność i wiedzę...
więcej