Monthly Archives: październik 2010

Cisco Silver Partner – Recertyfikacja 2010/2011

Data:
W przyjemnością informujemy iż z końcem września tego roku firma Q4Net pomyślnie przeszła audyt mający na celu recertyfikację statusu Cisco Silver Partner. Został on przeprowadzony w formie wideokonferencji przez audytora Cisco. Uzyskana w zeszłym roku certyfikacja to jednoznaczne potwierdzenie wysokich kompetencji personelu technicznego i handlowego, oraz niezaprzeczalna rekomendacja dająca gwarancję, iż dysponujemy odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem...
więcej