Monthly Archives: lipiec 2011

Zdobyliśmy nowy status w programie VMware Solution Provider

Data:
Dzięki uzyskanym certyfikatom oraz cyklom szkoleń nasza firma została partnerem VMware na poziomie Professional. Zastosowanie infrastruktury wirtualnej VMware pozwala osiągnąć wiele korzyści, szczególnie w obszarach takich jak: konsolidacja serwerów, optymalizacja procesów produkcji oprogramowania oraz zapewnienia ciągłości kluczowych procesów biznesowych. Dzieki tym rozwiazaniom przedsiębiorstwa mogą znacząco ograniczać swoje wydatki operacyjne i kapitałowe, zapewniać ciągłość biznesową, udoskonalać mechanizmy...
więcej