Monthly Archives: marzec 2013

Podsumowanie pracy w 2012 roku

Data:
Zakończyliśmy 2012 rok osiągając znaczący rozwój firmy i znakomite wyniki finansowe. Dynamika wzrostu przychodów wyniosła 60% w porównaniu do poprzedniego roku podatkowego. Sukces odnieśliśmy poprzez konsekwentne budowanie oferty wyspecjalizowanych usług rozwiązań sieciowych. Otrzymaliśmy w 2012r. prestiżowy certyfikat „Cisco Gold Partner”, ponieśliśmy nakłady na inwestycje związane z budową „Centrum Monitoringu” oraz „Laboratorium Sieciowego”, które wyniosły przeszło...
więcej