Monthly Archives: wrzesień 2013

Nasza firma już od dwóch lat posiada certyfikat ISO 9001:2008.

Data:
Certyfikat ISO po raz pierwszy został przyznany naszej firmie w roku 2011 przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego. System ISO 9001:2008 jest podstawą do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Wdrożony i dobrze realizowany SZJ potwierdza zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego doskonalenia i zapewnienia współpracę z partnerami na najwyższym poziomie jakości. Certyfikat przyznawany jest na okres trzech lat, jednakże...
więcej