Centrum Monitoringu IT

Centrum Monitoringu IT

Centrum
Monitoringu IT

Całodobowy, ciągły, w układzie 365x7x24, monitoring IT jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów dotyczące niezawodnej pracy systemów informatycznych. Umożliwia natychmiastową reakcję na wszelkie nieprawidłowości w pracy infrastruktury IT. Wykonujemy na bieżąco (on-line) analizę zdarzeń, zagrożeń i nieprawidłowości w pracy systemów informatycznych.

Reagujemy natychmiast lub przekazujemy informację do podległych służb zabezpieczeń i utrzymania systemów IT. Inżynierowie Q4Net o najwyższej wiedzy i kompetencjach potwierdzonych zdobytymi certyfikatami zawodowymi są w stałej gotowości do interwencji i pomocy.

Korzyści osiągane dzięki całodobowemu monitoringowi

 • całodobowa, profesjonalna opieka nad Twoją infrastrukturą IT
 • optymalizacja działania systemów sieciowych i struktury IT
 • wsparcie od inżynierów o najwyższych kompetencjach technicznych z certyfikatami CCIE
 • zaplecze techniczne, które pozwala na natychmiastową reakcję oraz przekazuje wiarygodną, opisaną i zinterpretowaną analizę zdarzeń w danym systemie informatycznym
 • minimalizacja kosztów i zagrożeń spowodowanych awarią systemu IT
 • maksymalizacja utrzymania ciągłości pracy systemów IT
 • bezpieczeństwo związane z obsługą i zarządzaniem siecią
 • profesjonalna kontrola, zarządzanie i doradztwo w sprawach sieci IT
 • optymalizacja zasobów oraz wykorzystania sieci LAN/WAN
 • proaktywne zarządzanie infrastrukturą sieciową
 • outsourcing urządzeń i usług sieciowych

Szczegółowy opis działania

Centrum na bieżąco analizuje zdarzenia mające wpływ na bezawaryjną pracę systemu IT. Analiza ma na celu poprawę wydajności, optymalizację funkcjonowania pod względem ilości awarii oraz wszelkich zagrożeniach wewnątrz, jak i na zewnątrz sieci.

Nasze analizy mają również proaktywny aspekt – możemy reagować również na zagrożenia pojawiające się w sieci jeszcze zanim przerodzą się w incydent lub awarię.

Wyniki działania Centrum udokumentowane są indywidualnymi, okresowymi raportami. Zawierają one wszelkie informacje niezbędne do krótko i długoterminowych analiz, pozwalających na diagnozowanie stanu faktycznego infrastruktury sieciowej, jej bezpieczeństwa oraz – jeśli jest taka potrzeba – koniecznych modyfikacji.

Centrum Monitoringu IT w Q4Net obejmuje swoim zakresem również usługi SOC (Security Operations Center), czyli tzw. Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa oraz NOC (Network Operation Center), Centrum Zarządzania Siecią, a w szczególności:

 • status, dostępność i monitoring urządzeń sieciowych
 • czasy zwłoki i opóźnień w systemie IT
 • straty danych wynikłe z nieprawidłowej pracy urządzeń sieciowych oraz ich obciążenie
 • testy prawidłowości i wydajności połączeń między wybranymi lokalizacjami
 • pełny raport urządzeń pracujących w sieci z podziałem na rodzaj interfejsów, dostępność i obciążenie
 • monitoring zagrożeń związanych z bezpieczeństwem IT i nieautoryzowanym dostępem

Zaufało nam już wielu klientów, za których bezpieczeństwo odpowiadamy na co dzień

Własne narzędzia zabezpieczeń sieci mogą nie wystarczyć przy bardziej zaawansowanych próbach ataku – warto mieć ekspertów dostępnych całodobowo.

Monitoring IT jest niezbędny, zwłaszcza dla firm, gdy:

 • Twoja organizacja pracuje w trybie ciągłym
 • nieprzerwana praca systemu informatycznego jest dla Ciebie kluczowym czynnikiem
 • obsługa klienta w oparciu o Twój system IT musi funkcjonować w sposób niezakłócany awariami
 • nie masz własnych pracowników IT i/lub nie chcesz zajmować się ewentualnymi problemami z Twoim systemem IT

Uruchomienie

Przed przystąpieniem do realizacji usługi w celu optymalnego zaplanowania naszych zadań wykonujemy następujące działania przygotowawcze:

 • audyt infrastruktury sieci klienta
 • ustalenie procedur postępowania w określonych sytuacjach
 • optymalizacja zabezpieczeń i połączenie z Centrum Monitoringu Q4Net
 • szkolenie pracowników którzy będą współpracowali z Q4Net
 • uruchomienie centrum

Pomagamy obniżać koszty

Budowa własnego centrum monitoringu wraz z utrzymaniem zespołu wyspecjalizowanych inżynierów jest znacznie bardziej kosztowna niż wykorzystanie Centrum Monitoringu IT w Q4Net.

Zamów Centrum Monitoringu w Q4Net jeszcze dziś