Zrealizowane projekty UE

Zrealizowane projekty UE

Tytuł projektu: “Wprowadzenie na rynek przez Q4Net sp. z o. o. nowatorskiego sposobu świadczenia innowacyjnych usług konfiguracji z zakresu głosowo – wizyjnych systemów komunikacji”

Okres realizacji projektu: 03.10.2016 – 31.07.2017
Numer projektu: RPDS-01-05-01-02-0015/16
Cel główny projektu: rozwój usług w ofercie Q4Net sp. z o. o. poprzez zwiększenie zastosowania innowacji w działalności spółki
Całkowita wartość projektu: 2 349 300,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 910 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 859 500,00 zł

Projekt zrealizowany w ramach: Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne schematu 1.5.1.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

QTELE - Ulotka

Oprogramowanie “QTELE”

Oprogramowanie "QTELE" wspierające integrację systemów ERP z systemami VoIPQTELE jest autorskim rozwiązaniem firmy Q4Net wykonanym przy znaczącym udziale środków z UE, integrującym systemy zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP z systemami teleinformatycznymi w technologii VoIP.

System QTELE optymalizuje i ułatwia zarządzanie wybranymi systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie.

Bardzo dobra komunikacja wewnątrz firmy jest obecnie kluczowym składnikiem budowania jej sukcesu biznesowego i zwiększenia konkurencyjności na rynku. Wysoka jakość komunikacji zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec zmian.QTELE - Ulotka