Systemy zasilania

Systemy zasilania

Systemy zasilania są niezbędnym elementem każdej sieci komputerowej i układów sterowania. Ciągłość i wysoka jakość zasilania energią elektryczną to podstawa stabilnego funkcjonowania każdej organizacji. Systemy zasilania gwarantowanego opierają się przede wszystkim na agregatach prądotwórczych i zasilaczach UPS. Projektujemy i wykonujemy systemy zasilania i rozdziału energii elektrycznej.

 

Jak to działa?

Krok 1 Weryfikacja zapotrzebowania i możliwości w zakresie zasilania energią elektryczną.
Krok 2 Przygotowanie projektu systemu zasilania.
Krok 3 Budowa dedykowanego systemu zasilania.
Krok 4 Testy i weryfikacja działania.
Krok 5 Twoje urządzenia są odporne na zakłócenia i awarie w sieci elektroenergetycznej.

 

 

 
 

Dla kogo?

Systemy zasilania niezbędne są przede wszystkim, gdy:

 • wymagana jest ciągłość procesu produkcji,
 • istnieje ryzyko utraty ważnych danych w wyniku przerw w dostawie prądu,
 • przechowywane są dobra szybko psujące się,
 • przerwy w dostawie prądu mogą zaważyć na bezpieczeństwie ludzi, materiałów lub przedmiotów wartościowych,
 • niezbędne jest stałe zasilanie pod kątem zachowania życia i zdrowia pacjentów.

 

Sektory zastosowań:

 1. Finanse.
 2. Edukacja.
 3. Placówki medyczne.
 4. Produkcja.
 5. Hotele, restauracje, kawiarnie.
 6. Sektor spożywczy.
 7. Urzędy.

 

Korzyści:

 1. Pełne bezpieczeństwo Twoich danych.
 2. Zabezpieczenie urządzeń przed zakłóceniami lub awariami w sieci elektroenergetycznej.
 3. Brak przestojów w pracy Twoich pracowników i sprzętu, które wynikałyby z braku energii elektrycznej.