Systemy wideokonferencji i VoIP

Systemy wideo i VoIP

Systemy wideo i VoIP

Znaczący postęp technologiczny, szybkość z jaką pojawiają się nowe zadania oraz brak czasu drastycznie zmieniły sposoby komunikacji międzyludzkiej. Coraz więcej osób pracuje zdalnie, często z różnych miejsc na świecie. W jaki sposób zapewnić bezpieczną oraz sprawną komunikację pomiędzy użytkownikami?

W obecnych czasach możliwości jakie oferują systemy wideokonferencyjne to preferowany sposób zapewnienia komunikacji w zespołach, między działami czy firmami. Oszczędzają czas i zasoby, umożliwiają szybką i wysokiej jakości komunikację w dowolnej chwili i miejscu.


Poznaj 4 najważniejsze korzyści płynące z zastosowania wideokonferencji w Twojej firmie.


Praca zdalna

Oprogramowanie do wideokonferencji nie tylko pozwala na spotkania wewnątrz w organizacji, ale jest też podstawą do umożliwienia dzisiejszym pracownikom korzystania z rewolucji cyfrowej. Spotkania wideo pomagają zespołom utrzymywać kontakty międzyludzkie, niezależnie od fizycznej lokalizacji, co przyspiesza podejmowanie decyzji i zwiększa elastyczność oraz kooperację między członkami organizacji.

Uproszczenie zarządzania

Zespoły zadaniowe otrzymują dostęp do zaawansowanych rozwiązań do współpracy, które pozwalają im spotykać się za pośrednictwem audiokonferencji, wideokonferencji, udostępniania ekranu i komunikatorów w czasie rzeczywistym. Jednak poleganie na zbyt wielu rozwiązaniach może wszystko nadmiernie skomplikować. Wdrażając skonsolidowane rozwiązanie do obsługi spotkań online z prostym interfejsem użytkownika, które jest centralnie zarządzane, zespoły mogą skupić się na spotkaniach, zamiast zajmować się rozwiązywaniem problemów związanych z każdym spotkaniem.

Prawdziwa komunikacja

Pracownicy dzisiaj i jutro przedkładają mobilność, elastyczność i nowoczesne formy komunikacji nad prywatne biura i odosobnienie. Umożliwienie pracownikom zdalnym kontaktu twarzą w twarz z pracownikami stacjonarnymi zwiększa produktywność po obu stronach, a jednocześnie obniża koszty podróży. Niezaleleżnie od tego, czy Twoja firma składa się z pracowników zdalnych, czy jest rozproszona po całym świecie, czy też po prostu kładzie nacisk na zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym, wideokonferencje mają wyjątkową zdolność do wzmacniania więzi między pracownikami. Komunikacji twarzą w twarz to podstawa bycia razem, stworzenia kreatywnego zespołu zdolnego do rozwiązywania stawianych przed nim problemów.

Niezawodna komunikacja

Wideokonferencje to szybki i bezpieczny sposób komunikacji między zespołami, ale jak wszystkie systemy narażony na problemy działania sieci, urządzeń czy błędy ludzkie. Ponieważ rozwiązania wideo stają się coraz bardziej istotną funkcją biznesową każdej firmy, niezmiernie ważne jest zapewnienie jak najwyższej niezawodności usług oraz dostęp do fachowej pomocy technicznej. Wszystkie to Q4Net oferuje w ramach zintegrowanych usług serwisowych.
  • Cisco Gold
  • poly
  • kramer
  • evoko
  • aten
  • Samsung

Masz pytania?

Nasi specjaliści są do twojej dyspozycji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI