Projektowanie

Projektowanie

SERWEROWNIE - ProjektowanieSerwerownia jest kluczowym miejscem dla funkcjonowania systemu teleinformatycznego firmy. Musi być ona odpowiednio zaprojektowana, żeby systemy serwerowe mogły sprawnie i wydajnie działać.

Pomieszczenia serwerowni muszą zapewnić:

 • niezawodną pracę przez 24 godziny na dobę przez cały rok,
 • utrzymanie optymalnej temperatury i wilgotności dla pracy systemów informatycznych,
 • zabezpieczenie przed awarią i zakłóceniami sieci energetycznej,
 • zabezpieczenie przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi,
 • zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • monitoring pomieszczenia oraz urządzeń.

 

Udostępniamy specjalistyczną wiedzę dla optymalnego zaprojektowania wszystkich systemów niezbędnych dla prawidłowej pracy centrów obliczeniowych.

 

 

Jak to działa?

Krok 1 Wywiad z klientem w zakresie potrzeb systemu.
Krok 2 Weryfikacja możliwości technicznych.
Krok 3 Projekt wykonania systemów serwerowni.
Krok 4 Wybór optymalnego rozwiązania.
Krok 5 Ostateczna weryfikacja projektu i końcowe uzgodnienia z klientem.
Krok 6 Projekt gotowy do realizacji.

 

Dla kogo?
Projekt serwerowni jest niezbędny, gdy:

 • planujemy stworzenie własnej serwerowni,
 • aplikujemy o fundusze unijne na serwerownię w ramach określonego projektu,
 • potrzebujemy rozbudować i zmodernizować dotychczas posiadaną serwerownię,

 

Sektory zastosowań:

 1. Finanse.
 2. Placówki medyczne.
 3. Produkcja.
 4. Urzędy.

 

Korzyści:

 1. Parametry zgodne z Twoim zapotrzebowaniem i możliwościami.
 2. Dogłębna analiza i propozycje bazujące na wieloletnim doświadczeniu ekspertów Q4Net.
 3. Po fazie projektowania jesteśmy w stanie profesjonalnie zrealizować projekt i uzyskać wymagane zezwolenia.