Centrum Monitoringu IT

Centrum Monitoringu IT

Data:

Centrum Monitoringu IT jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie tego typu usługami szerokiego spektrum klientów. Centrum znacznie poszerza możliwości serwisowe  firmy Q4Net o całodobowe, proaktywne zarządzanie strukturą IT.

Centrum Monitoringu IT oferuje monitorowanie dostępności i wydajności usług oraz urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT klienta. Centrum działa przez całą dobę, rejestrując i diagnozując zdarzenia, a w konsekwencji powiadamiając klienta o wszelkich awariach.

Poznajcie nowoczesne Centrum Monitoring IT stworzone przez Q4Net