Cisco Gold Partner 2017

Cisco Gold Partner 2017

Data:

360x360Q4Net z certyfikatem Cisco Gold Partner na kolejny rok – 2017.

Stojące na najwyższym poziomie działania Q4Net w roku 2016 zostały ponownie docenione certyfikatem Cisco Gold Partner. Potwierdza on, że spełniamy wszystkie wymagania certyfikacyjne związane z pracownikami, wsparciem i specjalizacją IT.
Jesteśmy uprawnieni i gotowi do sprzedaży, instalacji oraz pełnego wsparcia IT produktów Cisco.