Cisco Silver Partner – Recertyfikacja 2010/2011

Cisco Silver Partner – Recertyfikacja 2010/2011

Data:

W przyjemnością informujemy iż z końcem września tego roku firma Q4Net pomyślnie przeszła audyt mający na celu recertyfikację statusu Cisco Silver Partner. Został on przeprowadzony w formie wideokonferencji przez audytora Cisco.
Uzyskana w zeszłym roku certyfikacja to jednoznaczne potwierdzenie wysokich kompetencji personelu technicznego i handlowego, oraz niezaprzeczalna rekomendacja dająca gwarancję, iż dysponujemy odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem w skutecznym realizowaniu dowolnej skali przedsięwzięć teleinformatycznych w oparciu o rozwiązania na najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego.
Efektywność partnera weryfikowana jest zarówno pod kątem posiadanego wyposażenia i sprzętów, jak i skuteczności działania wdrożonych procedur . Jednym z istotniejszych elementów audytu jest analiza opinii klientów, które przeprowadza się cyklicznie badając ich satysfakcję z poziomu świadczonych przez partnera usług.