Dotacja z Unii dla Q4Net

Dotacja z Unii dla Q4Net

Data:

Nasza firma ponownie otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Tym razem środki unijne będą przeznaczone na rozwój oferty Q4Net poprzez zastosowanie innowacji procesowych i produktowych w działalności spółki.

Okres realizacji projektu: 03.10.2016 – 31.07.2017
Numer projektu: RPDS-01-05-01-02-0015/16
Cel główny projektu: rozwój usług w ofercie Q4Net sp. z o. o. poprzez zwiększenie zastosowania innowacji w działalności spółki
Całkowita wartość projektu: 2 349 300,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 910 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 859 500,00 zł

Projekt zrealizowany w ramach: Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne schematu 1.5.1.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

OPIS PROJEKTU