Dziesięciolecie Q4Net

Dziesięciolecie Q4Net

Data:

Nasza firma już od 10 lat z powodzeniem pracuje na swój sukces, który zawdzięcza wysoko wykwalifikowanemu i zaangażowanemu zespołowi oraz zaufaniu, jakim każdego dnia obdarzana jest przez swych kontrahentów.
Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wspaniałym akcentem okazało się wręczenie pracownikom nagród jubileuszowych, w podziękowaniu za ich dotychczasowy wkład w rozwój i sukces firmy.