Q4Net w gronie liderów rynku rozwiązań sieciowych – wyniki finansowe 2016 r.

Q4Net w gronie liderów rynku rozwiązań sieciowych – wyniki finansowe 2016 r.

Data:

Nowoczesne, dopasowane do potrzeb klienta sieciowe rozwiązania IT, dostarczane przez Q4Net każdego roku zyskują coraz szersze grono klientów. Generują stale przyrastający obrót, który w roku 2016 osiągnął poziom 28 mln zł! Plasuje on Q4Net w gronie liderów rynku rozwiązań sieciowych.

Osiągane przychody umożliwiają oparcie oferty o najnowszą wiedzę z dziedziny IT i ciągły rozwój zespołu ekspertów. Pozwala to na jeszcze lepsze zaspokajanie potrzeb klientów przy zachowaniu niezmiennie najwyższej jakości.