News

We have been providing the highest quality services since 2008

Oferta
Z życia firmy

Certyfikat ISO 9001:2015 zdobyty!


Firma Q4net ma na koncie kolejny sukces- Spełniła normę i zdobyła Certyfikat ISO 9001:2015!

Czym jest ISO 9001:2015?

To międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Wykorzystuje cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act/ Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj).
Cykl ten stanowi podstawę wszystkich norm dla systemów zarządzania, publikowanych przez ISO.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).


 LATEST NEWS